27.10.2017 14:42

Canisterapeutické zkoušky 12.11.2017

Canisterapeutické zkoušky

Kdy: 12.11.2017

V kolik: 9:00 – cca 15:00 hod

Kde: Výcviková hala, Tvarůžkova 2492, Rožnov pod Radhoštěm

Zkoušky jsou určeny absolventům Kurzu přípravy na canisterapii, který proběhl pod vedením lektorky Kamily Raiskubové.

Dále se mohou účastnit týmy, které potřebují recertifikaci (obnovení certifikátu) a skládali CT zkoušky podle zkušebního řádu spolku SmilingDog z.s. nebo spolku Kamarádi otevřených srdcí.

Účastnit se může rovněž tým, kdy terapeut již v minulosti absolvoval zmíněný kurz pod vedením Kamily, nebo případně již skládal zkoušky podle zkušebního řádu SmilingDog, ale s jiným psem.

 

Čeká Vás certifikace/recertifikace podle zkušebního řádu spolku SmilingDog z.s., který bude přihlášeným zaslán po zaslání přihlášky na zkoušky. Po celou dobu certifikace/recertifikace budou komisařky SmilingDog z.s. sledovat spolupráci vás a vašeho psíka.

 Pro týmy na recertifikaci připravíme podle zkušebního řádu modelové situace, se kterými se můžete v praxi setkat a společně si i rozebereme jednotlivé okamžiky, které během modelových situací nastanou nebo mohou nastat.

Cílem recertifikace je opakované otestování týmů, ale i výměna zkušeností z praxe a inspirace do další práce CT týmů.

V případě zájmu poskytneme na místě i poradenství v oblasti canisterapie pro týmy které budou certifikovány/recertifikovány.   


Zkušební komisařky:

Kamila Raiskubová – předsedkyně a zkušební komisařka spolku SmilingDog z.s. Canisterapii se aktivně věnuje od roku 2009, pravidelně 2x týdně provádí CT se svými psy u dětí a seniorů. Pořádá a aktivně se účastní programu pro mateřské a základní školy, se zaměřením na bezpečný kontakt se psy a předváděcích akcí k propagaci canisterapie. Od roku 2013 připravuje a testuje canisterapeutické týmy. Je instruktorkou poslušnosti, obedience, canisterapie a loveckého výcviku. Se svými psy se všem oblastem aktivně věnuje.


Kateřina Kotoučková – členka a zkušební komisařka spolku SmilingDog z.s. Poradkyně v sociální práci, vystudována psychologie na Ostravské univerzitě. V rámci výkonu povolání absolventka mnoha kurzů se zaměřením na sociální a mezilidské vztahy. Canisterapii se aktivně věnuje od roku 2014. Pravidelně 2x týdně provádí CT především u dětí. Aktivně se účastní programu pro mateřské a základní školy, se zaměřením na bezpečný kontakt se psy a předváděcích akcí k propagaci canisterapie. Se svým psem se aktivně věnuje výcviku poslušnosti, canisterapie a loveckému výcviku.


Přihlášení emailem na kara69@seznam.cz. Po přihlášení Vám bude zaslán formulář pro vyplnění Vašich osobních údajů a zkušební řád spolku SmilingDog z.s.


Cena:

CT zkouška/recertifikace: 800,-Kč

Platbu za zkoušku/recertifikaci poukazujte na číslo účtu: 2701064268 / 2010 . Majitelem účtu je SmilingDog z.s..

Přihláška je platná po uhrazení platby.

Háravé feny se mohou akce účastnit jen po dohodě s pořadatelem a pouze v případě max 5 dnů od počátku hárání.

S sebou očkovací průkazy psů s platným očkováním a odčervením. Doklad o pojištění psa a certifikát, kterému končí platnost.


Účast na akci je na vlastní odpovědnost, pořadatel nenese odpovědnost za škody způsobené psem, ani za zranění psa či psovoda.

Venčení psů před areálem kde se nachází budova (za plotem) na přilehlé louce. Uklízejte po svých psech.

V celé budově kde se hala nachází je zakázán volný pohyb psů, vstupujte až do výcvikové haly se psem na vodítku.

K dispozici je WC a tekoucí voda. Lze uvařit čaj a káva (pro účastníky a doprovod zdarma). K dispozici omezený počet klecí, pokud můžete, vezměte si svoji. Vezměte si podložky pod psa na ležení. Vhodně (teple) se oblékněte a obujte, je možné že půjdeme na chvíli i ven  - bude záležet na počasí.

Podle vlastního uvážení si vezměte pomůcky, které běžně nosíte do praxe na canisterapii.

Těšíme se na vás,

Kamila a Katka 


 


 


 
—————

Zpět


Kontakt

SmilingDog z.s.

+420 607119914