20.09.2014 20:57

Canisterapeutické zkoušky ve Psí škole KOIRA

A bylo to tady podruhé :)

Lektorka Psí školy KOIRA a zakladatelka našeho spolku SmilingDog pořádala již druhé canisterapeutické zkoušky. Zkoušky opět proběhly ve Psí škole KOIRA, tentokrát v jejich nových prostorách v Ostravě Koblově.

Dopoledne proběhl seminář o canisterapii, kde se všechny budoucí týmy dozvěděly mnoho praktických rad a poznatků, které jistě ve své práci využijí. Jako první přednášela paní Hana Mosnerová, zakladatelka organizace Kamarádi otevřených srdcí a průkopnice české canisterapie. Obsahem její části semináře bylo srovnání canisterapie ,,kdysi a dnes" s praktickými ukázkami toho, co vše lze v canisterapii dělat a za jakým účelem. Pak přednášela Kamila Raiskubová, zakladatelka spolku SmilingDog a již pátým rokem aktivně pracující terapeutka. Obsahem semináře bylo shrnutí základních pravidel a zásad canisterapie, požadavky na canisterapeutický tým, přehled aktivit canis týmů s ohledem na potřeby klientů a taky fyzická i psychická hygiena canis týmu. Jako poslední přednášela Ing. Lenka Parůžková, zakladatelka a výcvikářka Psí školy ARCA, přednáška byla zaměřena na Psa v canisterapii.

Odpoledne proběhly canisterapeutické zkoušky, dle zkušebního řádu organizace Kamarádi otevřených srdcí naše týmy testovala paní komisařka Hana Mosnerová. Testování bylo opravdu důkladné, paní rozhodčí týmy otestovala v plném rozsahu zkušebního řádu a posuzovala opravdu přísně, ale spravedlivě. Zkušenému oku paní rozhodčí neuniklo nic a všechny týmy dostaly i během zkoušek rady a tipy pro práci v praxi, ušité každému týmu opravdu namíru.

Po náročném odpoledni jsme se nemohli dočkat vyhodnocení. Paní komisařka nás všechny pochválila za vzornou přípravu - velký dík patří Psí škole KOIRA a lektorce Kamile, všechny týmy udělaly během kurzu canisterapie ohromný kus práce a jsou skvěle připraveny do praxe ke klientům. Kladně se paní komisařka vyjádřila i k obsahu dopoledního semináře, kde zazněly všechny důležité věci které týmy mají před vstupem do praxe znát. No a pak už se rozdávaly certifikáty :) Z 9 týmů které se ke zkouškám dostavily je úspěšně zvládlo a certifikát dostalo 9 týmů :), tedy plný počet.

Certifikát o úspěšním zvládnutí zkoušek obdržely týmy:

  • Iva Najzarová a Garpík
  • Hana Matějíčková a Sindy
  • Lenka Parůžková a Fleur
  • Lenka Blachová a Caki
  • Lenka Chalupová a Rita
  • Soňa Axmanová a Sofie
  • Soňa Axmanová a Glen
  • Erika Vyskočilová a Bols
  • Kamila Raiskubová a Annie - opakovací testy po dvou letech aktivní práce

Všem upřímně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů a spokojených klientů.

—————

Zpět


Kontakt

SmilingDog z.s.

+420 607119914