18.11.2014 23:10

Článek pro Domov Příbor, kam docházíme

Pravidelně poskytujeme canisterapii v Domově Příbor, kam docházejí 1x týdně dva týmy. Paní ředitelka Kamila Demlová nás požádala, abychom na jejich webové stránky připravily článek s představením našich týmů které do domova docházejí a s krátkým popisem činnosti, které se seniory děláme. Tak vznikl článek, který si dovolím vložit i na stránky spolku SmilingDog a najdete vložený níže na tuto stránku.

Přeji pěkné počtení, Kamila a Annie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Canisterapie

 

Canisterapie je zooterapie, která využívá pozitivního působení psa na psychiku a zdraví člověka.

Je to metoda terapie prostřednictvím speciálně vycvičeného psa, vedeného speciálně školeným kynologem – tvoří spolu canisterapeutický tým.

Psi kteří mají vykonávat canisterapii musí mít složeny zkoušky, kde se testuje jejich povaha a to, zda jsou k této činnosti vhodní.

 

Naše týmy:

Do našeho zařízení dochází týmy spolku SmilingDog  www.smilingdog.cz

 

Pes: Annie z Annenských zahrad – Annie, plemeno flat coated retriever

Canisterapeut: Kamila Raiskubová, bydliště Kopřivnice

Povahové testy složeny 15.9.2012 a obhájeny 30.9.2014

 

Pes: Femme Fatale z Mokré Hory – Sofie, plemeno flat coated retriever

Pes: Exotic Night z Mokré Hory – Glen, plemeno flat coated retriever

Canisterapeut: Soňa Axmanová, bydliště Kopřivnice

Povahové testy složeny 30.9.2014

 

Přínos a aktivity canisterapie - Domov Příbor, senioři:

 

Přínos caniterapie pro seniory:

 • zmírňuje pocit osamění
 • udržuje klienta v činnosti, aktivitě
 • zlepšuje komunikační dovednosti a prostředí mezi lidmi a personálem
 • pes je vnímám jako společník, který má čas a klienty vyslechne
 • tým zprostředkuje klientům vztah s okolním světem
 • pozitivně působí na psychický stav, který následně ovlivňuje i aktuální zdravotní stav
 • motivuje klienta k tréninku paměti, motoriky a rehabilitaci

 

Pes působí na seniory jako motivační prvek, důležitou roli hraje i canisterapeut. Canisterapie se řídí individuálními přáními a potřebami klientů, s ohledem na aktuální zdravotní stav, psychickou a fyzickou pohodu klienta.

 

Aktivity se seniory:

 • socioterapie – navazování kontaktu, zprostředkování vztahu s okolním světem, zájem o klienta, eliminace problémových chování a vztahů
 • aktivizace – umožnění prožitku úspěchu (ještě něco zvládnu, dokážu), posílení identity a sebeúcty, odbourání pocitu osamělosti a opuštěnosti
 • procvičování paměti – využití více psů (týmů), klient má zájem pamatovat si psí jména, jména terapeutů, je potřeba oslovit psa aby za ním přišel, s každým psem souvisí jiné dovednosti
 • zachování kontaktu se společností – pes skýtá mnoho témat pro komunikaci, klient se přestává zabývat sám sebou a svými problémy, má možnost zaměřit se na zvíře a dozvědět se něco nového
 • trénink komunikačních schopností – touha po správně provedeném povelu motivuje klienta ke správné artikulaci, případně k neverbálnímu projevu
 • podpora a motivace pohybu – procvičování jemné a hrubé motoriky vhodně zvolenou aktivitou se psy, s cílem udržet případně posílit sebeobsluhu a samostatnost
 • polohování – prohřátí a uvolnění svalů, emoční vyladění a odreagování má pozitivní vliv na udržení, případně zlepšení zdravotního stavu

Psi jsou pro většinu klientů - seniorů – velkým motivačním prvkem, proto je využití canisterapie velice efektivní a přínosné.

 

 


 

 

—————

Zpět


Kontakt

SmilingDog z.s.

+420 607119914