04.01.2017 21:21

Členský příspěvek pro rok 2017

Členský příspěvek pro rok 2017 byl stanoven takto:

Nový člen: 350,-Kč/rok 2017

Stávající členové: 250,-Kč/rok 2017

Členové výboru: 150,-Kč/rok 2017

Způsob úhrady členského poplatku: členský poplatek uhraďte výhradně na účet spolku SmilingDog z.s. : 2701064268/2010. Účet je vedený u Fiobanky.

Termín pro úhradu členského poplatku: konec února 2017. V případě neuhrazení do konce února členství zaniká.

 

Předseda: Kamila Raiskubová

4.1.2017

—————

Zpět


Kontakt

SmilingDog z.s.

+420 607119914