24.07.2014 21:16

Co je to canisterapie?

Co je to canisterapie?

Je to forma zooterapie, při které se využívá pozitivního působení psa na psychiku a zdraví člověka.

Jedná se o metodu terapie prostřednictvím speciálně vycvičeného psa, který je veden školeným a zkušeným kynologem, specialistou. Pes a specialista kynolog tvoří canisterapeutický tým.

Kriteria pro výběr vhodného psa tkví především v jeho povahových vlastnostech, stupni jeho výcviku a jeho sehranosti a kynologem, terapeutem.

Psi, kteří mají vykonávat canisterapii musí nejdříve projít výcvikem a přípravou na tuto činnost. Poté skládají zkoušky, kde se testuje jejich povaha a vhodnost k této činnosti. Důraz je kladen ve velké míře na poslušnost, sebeovladatelnost psa a souhru s kynologem. Kynolog musí prokázat znalosti a zkušenosti z kynologie, etologie psa, sociálně zdravotní, psychologické a komunikační schopnosti.

—————

Zpět


Kontakt

SmilingDog z.s.

+420 607119914