08.08.2017 11:17

Ohlédnutí za projektem BAF a HAF - S PEJSKY BEZ OBAV

Baf a Haf - S pejsky bez obav byl canisterapeutický program pro děti předškolního věku, který jsme realizovali ve školním roce 2016-2017. Nejdříve jsme oslovili MŠ Kopřivnice s nabídkou programu prostřednictvím propagačních letáčků. Zájem projevily 4 mateřské školy z našeho okolí.

Program, který jsme si pro děti připravili, byl vskutku pestrý. Obsahoval mimo jiné představení a povídání o pejscích, psí triky, hry a mazlení s dětmi. Každé canisterapie se zúčastnily minimálně dva naše týmy. Do projektu se zapojily tyto naše týmy: Kamila – Misty, Annie, Kevin, Alena – Collin, Soňa – Glen, Sofie, Rocky, Dana – Jolly, Eda, Alice – Dar, Bohdana – Matylda, Katka – Ron. Společně jsme navštívili téměř 260 dětí.

Financemi z této dotace jsme nakoupili jednotnou výstroj pro naše týmy: vesty pro psy, trička pro terapeuty a další canisterapeutické pomůcky.

O našem projektu byla zpracována reportáž v kabelové televizi KTK

https://www.youtube.com/watch?v=QPAEhPHCvwY&feature=youtu.be&app=desktop

A také dne 02.03.2017 o projektu vyšel článek v Kopřivnických novinách

https://www.koprivnice.cz/index.php?tema=canisterapeutky-ucily-predskolaky-jak-se-maji-chovat-k-pejskum&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=22123

Když se ohlédneme zpátky, projekt hodnotíme velmi kladně, ve všech navštívených mateřských školách jsme program realizovali dle předem stanoveného harmonogramu. Děti se aktivně zapojovaly do aktivit a projekt naplnil svůj účel. Spolu s učitelkami jsme mohli pozorovat mj. přínosy v oblasti psychické, kognitivní, sociální a spoustu kladných emocí spojených s přítomností našich týmů. Díky zpětné vazbě od zaměstnanců MŠ a samotných dětí jsme dostali krásná hodnocení ihned na místě. Stejně tak jsme si jejich dojmy z akce mohli přečíst na webových stránkách mateřských škol.

Všem zapojeným týmům, zúčastněným dětem a pedagogům děkujeme za krásné zážitky a Městu Kopřivnice pak za důvěru v náš projekt  i finanční podporu

Přejeme všem pěkný zbytek léta.


—————

Zpět


Kontakt

SmilingDog z.s.

+420 607119914