03.05.2017 20:35

Plánujeme společně s městem Kopřivnice

Není nám lhostejný osud města Kopřivnice, města, v němž má sídlo spolek SmilingDog z.s.!
Včera 3.5.2017 se naše týmy připojily k akci Plánujeme společně – diskuzi veřejnosti nad společnými tématy. Jednak měl spolek SmilingDog možnost seznámit kopřivnickou veřejnost se svými aktivitami a taky jsme byli k dispozici dětem a veřejnosti po celou dobu diskuzí.
Aktivně jsme se zapojili do návrhů, o kterých se diskutovalo a na konci i hlasovalo. A jsme rádi za skutečnost, že se poda...řilo prosadit návrh na vybudování plochy pro setkávání pejskařů a psů – vidíme to jako velký přínos pro město Kopřivnice a jeho občany.
A hlavně! Náš spolek SmilingDog navrhl městu Kopřivnice aktivitu zacílenou na děti a rodiče, kdy v létě 2017 proběhne Den s pejsky. Cílem této aktivity je osvěta o správné výchově a výcviku psů – tak potřebná v době kdy si pejsky pořizuje stále více a více rodin. Tato aktivita našeho spolku se setkala mezi přítomnými zastupiteli a veřejností s velkým ohlasem. Naše aktivita byla vybrána jako druhá nejprospěšnější a z diskuzního fóra jsme si odnesli finanční podporu pro naši činnost!


—————

Zpět


Kontakt

SmilingDog z.s.

+420 607119914