O nás:

Máme toho hodně společného - lásku ke zvířatům, přírodě, lidem, úctu k životu a touhu přinést radost a pohodu tam, kde je jí nedostatek. Ne všichni mají tu možnost užívat si život naplno. Věci které mnoho z nás považuje za samozřejmé jsou pro některé lidi nedosažitelné a velmi vzdálené.

Především proto jsme vytvořili skupinu canisterapeutů, kteří by chtěli společně se svými čtyřnohými psími parťáky obohatit a zpestřit život tam, kde je to potřeba.

Společně fungujeme od jara roku 2014. Působíme v Ostravě, Příboře, Kopřivnici, Novém Jičíně, Opavě, Rožnově pod Radhoštěm a v okolí těchto regionů. Dojíždíme s našimi pejsky pravidelně za dětmi, seniory a do hospice. Věnujeme se jak individuální, tak skupinové canisterapii. Účastníme se výchovných a vzdělávacích programů pro děti a mládež, s pejsky dojíždíme a vystupujeme na předváděcích akcích, zaměřených především na bezpečnost a prevenci úrazů při kontaktu se psy.

 

  Stanovy spolku SmilingDog.pdf (204706)

 

Co je to canisterapie?

Je to forma zooterapie, při které se využívá pozitivního působení psa na psychiku a zdraví člověka.

Jedná se o metodu terapie prostřednictvím speciálně vycvičeného psa, který je veden školeným a zkušeným kynologem, specialistou. Pes a specialista kynolog tvoří canisterapeutický tým.

Kriteria pro výběr vhodného psa tkví především v jeho povahových vlastnostech, stupni jeho výcviku a jeho sehranosti a kynologem, terapeutem.

Psi, kteří mají vykonávat canisterapii musí nejdříve projít výcvikem a přípravou na tuto činnost. Poté skládají zkoušky, kde se testuje jejich povaha a vhodnost k této činnosti. Důraz je kladen ve velké míře na poslušnost, sebeovladatelnost psa a souhru s kynologem. Kynolog musí prokázat znalosti a zkušenosti z kynologie, etologie psa, sociálně zdravotní, psychologické a komunikační schopnosti.

 Co je to canisterapie?Je to forma zooterapie, při které se využívá pozitivního působení psa na psychiku a zdraví člověka.Jedná se o metodu terapie prostřednictvím speciálně vycvičeného psa, který je veden školeným a zkušeným kynologem, specialistou. Pes a specialista kynolog tvoří canisterapeutický tým.Kriteria pro výběr vhodného psa tkví především v jeho povahových vlastnostech, stupni jeho výcviku a jeho sehranosti a kynologem, terapeutem.Psi, kteří mají vykonávat canisterapii musí nejdříve projít výcvikem a přípravou na tuto činnost. Poté skládají zkoušky, kde se testuje jejich povaha a vhodnost k této činnosti. Důraz je kladen ve velké míře na poslušnost, sebeovladatelnost psa a souhru s kynologem. Kynolog musí prokázat znalosti a zkušenosti z kynologie, etologie psa, sociálně zdravotní, psychologické a komunikační schopnost


Historie:

Jak jsme se daly dohromady a začaly spolupracovat?

No, všechno to asi spískala Kamila, lektorka Psí školy KOIRA ,která otevřela kurz přípravy na canisterapii. Tam jsme se viděly poprvé a během přípravy psů na canisterapii se z nás vytvořila báječná parta. Parta lidí, kteří se vzájemně od počátku podporovali, báječně si rozuměli a hlavně, hlavně měli a mají společný zájem - aktivně se svými pejsky pomáhat lidem k lepšímu životu.

Po úspěšně absolvovaných zkouškách jsme se nerozprchly, naopak, ještě více jsme se stmelily a začaly se scházet na akcích pro děti. Taky jsme začaly pravidelně navštěvovat zařízení, kde k naší spokojenosti slyšíme pouze kladné ohlasy klientů i personálu.

No a tak jsme vlastně založily nás spolek, spontánně, pomaloučku, ale s jasným cílem a záměrem.


Kontakt

SmilingDog z.s.

+420 607119914